Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

“Η Καβάλα των Προσφύγων (1914-1924)”


Ολοκληρώθηκε η Έκθεση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού για τους πρόσφυγες στο Νομό Καβάλας με τίτλο “Η Καβάλα των Προσφύγων (1914-1924)” στη Δημοτική Καπναποθήκη.

Η έκθεση χωρίζεται στις ενότητες :

Οι πατρίδες της Ανατολής, τεκμήρια προσφύγων του Ν. Καβάλας
Οι πρώτοι διωγμοί, οι πρώτοι πρόσφυγες (1914-1918)
Το Μέτωπο, η Ελληνική διοίκηση
Από τον ξεριζωμό στις πρώτες εγκαταστάσεις
Η πρόνοια για τους πρόσφυγες
Η υγιεινή
Η ιθαγένεια και η αθρόα πολιτογράφηση
Η αγροτική αποκατάσταση
Η αστική αποκατάσταση, οι προσφυγικοί συνοικισμοί της Καβάλας
Οι προσφυγικοί σύλλογοι
Οι σχέσεις γηγενών και προσφύγων
Οι αποζημιώσεις και τα χρέη των προσφύγων
Η ζωή στις νέες πατρίδες, κοινωνική ζωή, ο θρησκευτικός βίος, η πολιτική, η εκπαίδευση, τα κειμήλια των προσφύγων
Η προσφυγική μνήμη


Στην έκθεση συμμετέχουν ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας με έκθεση κειμηλίων, το Δημοτικό Μουσείο Καβάλας και η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων της Θεσσαλονίκης.
Δημοτική Καπναποθήκη, Πλατεία Καπνεργάτη, Καβάλα. Πηγή http://magazine.homeboy.gr/?p=2008

 
Χαμαιτυπείο = Χώρος στον οποίο επικρατεί ανοχή , Copyright 2007